Formulir Pemesanan
Tafsir al-Jailani

Loading...

شراء الكتب مع النية الحسنة من أسباب سعة الرزق ويورث صاحبه الغنى. كان الأستاذ محمد الخانجي صاحب مكتبة الخانجي شغوفا بتحصيل الكتب وشرائها، وكان عنده شقتان ملأهما بالكتب، وكان يقول: ”شراء الكتب يعود على صاحبه بعشرة أضعاف الثمن مجرب“. قلت: ”وهو كذلك مجرب.“

Membeli buku dengan niat yang baik termasuk penyebab lapang rezeki dan mewariskan kekayaan kepada pelakunya. Adalah Ustadz Muhammad al-Khanji, pemilik Perpustakaan al-Khanji, seorang yang sangat gemar mengoleksi dan membeli buku. Ia punya dua rumah yang ia penuhi dengan buku. Ia berkata, “Harga yang dikeluarkan seseorang untuk membeli buku akan kembali kepadanya sepuluh kali lipat, itu terbukti.” Aku (Habib Salim) berkata, “Itu memang mujarab.”
Habib Salim asy-Syathiri
Sulthânul ‘Ilm dari Tarim Yaman