Rp 59.500

Judul ASMAUL HUSNA
Rahasia, Makna, Khasiat
Penulis Syekh Abdul Maqshud Muhammad Salim
ISBN 978-602-61625-5-7
Dimensi 13 × 19 cm
Halaman 380/SC/Bookpaper

 

Sejauh mana kita mengenal Tuhan, Sang-Muara segala ibadah? Bagaimana mungkin kita mendekatkan diri kepada Allah—apalagi mencintai-Nya—tanpa mengenal-Nya?

Buku ini secara gemilang menunjukkan bahwa nama-nama terindah Allah tidak saja menjadi titik masuk untuk mengenal Allah, tapi juga untuk menghampiri-Nya, bahkan untuk meneladani sifat-sifat-Nya. Sebab, asmaul husna memang bukan keberadaan-Nya, karena Dia tetap berhakikat tak terperikan. Asmaul husna merupakan pengenalan sifat-sifat-Nya dalam bahasa kemanusiaan. Dan, itu diturunkan agar Dia dijadikan panutan dalam pengembangan potensi-potensi baik dalam diri manusia.

Syekh Salim tak hanya menuntun kita menyelami samudra makna setiap asma, tapi juga merasakan percikan keagungan (jalâl) dan keindahan(jamâl)-nya di dalam diri kita.

Yang unik, di tangan sang guru spiritual ini, nama-nama Allah itu dapat diamalkan untuk transformasi diri dan jiwa. Setiap asma memiliki khasiat tertentu bagi orang yang membacanya dengan formulasi dan hitungan tertentu.

“Pembaca yang budiman,” tutur penulis, “ketahuilah sesungguhnya setiap asma Allah memiliki sebuah pintu yang mengantarkan kita sampai kepadanya, memiliki mikraj yang menaikkan kita ke sana, dan memiliki dimensi ruhaniah yang membuat kita menujunya. Maka doa itu melintas di atas rute-rute dan orbit ini; sehingga naik sesuai dengan mikrajnya masing-masing; dan mengarungi istana-istana cahaya yakni membakar semua hijab dan penghalang. Ketika doa itu telah keluar dari mulut pengucapnya, maka dia mewujud dalam bentuk sesuai tingkat mikrajnya, hingga kemudian sampai kepada Sang Khalik. Sebagaimana Allah berfirman, Kepada-Nyalah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal kebajikan Dia akan mengangkatnya.” (Fâthir [35]: 10).

Daftar Isi Buku

Makhluk Mencari Tuhannya

Mukadimah

Perintah Berzikir

Penjelasan Asmaul Husna dan Jumlah Setiap Asma Secara Keseluruhan

Nama Allah yang Teragung

Lâ Ilâha Illallâh

Huwa

 1. ALLÂH
 2. AR-RAHMÂN
 3. AR-RAHÎM
 4. AL-MALIK
 5. AL-QUDDÛS
 6. AS-SALÂM
 7. AL-MU’MIN
 8. Al-MUHAIMIN
 9. AL-‘AZÎZ
 10. AL-JABBÂR
 11. AL-MUTAKABBIR
 12. AL-KHÂLIQ
 13. AL-BÂRI’
 14. AL-MUSHAWWIR
 15. AL-GHAFFÂR
 16. AL-QAHHÂR
 17. AL-WAHHÂB
 18. AR-RAZZÂQ
 19. AL-FATTÂH
 20. AL-‘ALÎM
 21. AL-QÂBIDH
 22. AL-BÂSITH
 23. AL-KHÂFIDH
 24. AR-RÂFI‘
 25. AL-MU‘IZZ
 26. AL-MUDZILL
 27. AS-SAMΑ
 28. AL-BASHÎR
 29. AL-HAKAM
 30. AL-‘ADL
 31. AL-LATHÎF
 32. AL-KHABÎR
 33. AL-HALÎM
 34. AL-‘AZHÎM
 35. AL-GHAFÛR
 36. ASY-SYAKÛR
 37. AL-‘ALIYY
 38. AL-KABÎR
 39. AL-HAFÎZH
 40. AL-MUQÎT
 41. AL-HASÎB
 42. AL-JALÎL
 43. AL-KARÎM
 44. AR-RAQÎB
 45. AL-MUJÎB
 46. AL-WÂSI‘
 47. AL-HAKÎM
 48. AL-WADÛD
 49. AL-MAJÎD
 50. AL-B‘ITS
 51. ASY-SYAHÎD
 52. AL-HAQQ
 53. AL-WAKÎL
 54. AL-QAWIYY
 55. AL-MATÎN
 56. AL-WALIYY
 57. AL-HAMÎD
 58. AL-MUHSHÎ
 59. AL-MUBDI’
 60. AL-MU‘ÎD
 61. AL-MUH
 62. AL-MUMÎT
 63. AL-HAYY
 64. AL-QAYYÛM
 65. AL-WÂJID
 66. AL-MÂJID
 67. AL-WÂHID
 68. ASH-SHAMAD
 69. AL-QÂDIR
 70. AL-MUQTADIR
 71. AL-MUQADDIM
 72. AL-MU’AKHKHIR
 73. AL-AWWAL
 74. Al-ÂKHIR
 75. AZH-ZHÂHIR
 76. AL-BÂTHIN
 77. AL-WÂLÎ
 78. AL-MUTA‘ÂLÎ
 79. AL-BARR
 80. AT-TAWWÂB
 81. AL-MUNTAQIM
 82. AL-‘AFUWW
 83. AR-RA’ÛF
 84. MÂLIKUL MULK
 85. DZUL JALÂLI WAL IKRÂM
 86. AL-MUQSITH
 87. AL-JÂMI‘
 88. AL-GHANIYY
 89. AL-MUGHNÎ
 90. AL-MÂNI‘
 91. ADH-DHÂRR
 92. AN-NÂFI‘
 93. AN-NÛR
 94. AL-HÂDÎ
 95. AL-BADΑ
 96. AL-BÂQÎ
 97. AL-WÂRITS
 98. AR-RASYÎD
 99. ASH-SHABÛR

Ahwâl Para Pezikir

Zikir dan Bekerja

Para Darwis dan Orang-Orang Jadzab

Menggunakan Asmaul Husna untuk Tujuan yang Tidak Selayaknya

Bahasa Zikir

Perjalanan Hidupku Mengarungi Asmaul Husna

Macam-Macam Zikir

Al-Asma Al-Idrisiyyah As-Suhrawardiyyah

Ayat-Ayat Penyembuh

Doa Asmaul Husna

Tanya Jawab

Hisâbul Jummal

Al-Asmâ’ Al-Idrisiyyah

Mengenal Guru Pembimbing

Menambah Jumlah Zikir

Pahala Zikir

 

Informasi Tambahan

Berat 285 gram
Dimensi 19 × 13 × 2,1 cm