Judul                        : Hikmah Auliya’

Penulis                     : Muhammad Khalid Tsabit

ISBN                         : –

Dimensi                   : 13 x 20,5cm

Halaman                 : 292 hlm/SC/Bookpaper

Bulan Terbit            : Juli 2023

Harga                       : Rp –

Sinopsis

 1. Seri Auliya kali ini—atas karunia Allah—memuat 81 faedah dari 48 tokoh sufi, laki-laki dan perempuan, lintas negeri dan masa. Mulai dari Dzûn-Nûn al-Mishrî hingga Fâthimah al-Naisâbûriyyah; dari Ibnu ‘Athâ’illâh al-Sakandarî hingga Hasanah al-Bashriyyah. Anda akan berbahagia dengan berjumpa mereka di halaman demi halaman buku ini.

  Merekalah di antara orang-orang yang memandu bahtera kehidupan dalam kegelapan yang

  paling pekat dan badai yang paling dahsyat hingga membawa bahtera itu sampai dengan aman di pantai keselamatan. Mereka adalah ahlullah (orang-orang dekat Allah) yang terpilih menjadi pemandu, panutan, serta penunjuk jalan. Imam Abû Hanîfah al-Nu’mân biasa berkata, “Aku lebih mencintai hikayat tentang para kekasih Allah (auliyâ) dan keindahan akhlak mereka daripada membicarakan banyak masalah fiqih. Karena mereka layaknya ‘sosok-sosok pendidik’ bagi masyarakat (âdâb al-qaum).”

                                                                                                                   ****

                                                                                   Lantunkanlah kisah orang-orang saleh

                                                                          Ukirlah nama mereka di hati dan sebut-sebutlah

                                                                                Mengenang mereka kan turunkan rahmah

                                                                                Hadiri majelis mereka, kau pun raih berkah

                                                                                             

Isi Buku

 1. Mukadimah

  (1) Dzûn-Nûn al-Mishrî: Perhatikanlah Sekitarmu, Apakah Kaulihat Selain-Nya?

  (2) ‘Abdul-Haqq bin Sab’în: Tingkatan Para Pencinta

  (3) Khâlid Muhammad Khâlid: Cinta Kita Berasal dari Allah dan Kembali kepada Allah

  (4) Khâlid Muhammad Khâlid: Pergaulilah Nafsumu dengan Cerdik dan Cerdas!

  (5) Manshûr bin ‘Ammâr: Orang yang Berkeluh Kesah dengan Musibah Dunia

  (6) Jaudah Ibrâhîm: Istikamah

  (7) Ja’far bin Muhammad al-Khawwâsh: Orang-Orang Fakir adalah Harta Simpanan Dunia!

  (8) Ibnu ‘Athâ’illâh al-Sakandarî: Bila Engkau Menginginkan Bentangan Anugerah!

  (9) Abû Yazîd al-Busthâmî: Mintalah Allah!

  (10) Khâlid Muhammad Khâlid: Tipuan Ibadah

  (11) Abû Bakr al-Syiblî: Rida kepada Kekasih

  (12) Muhammad al-Syanawî: Syarat Masuk ke Kerajaan

  (13) ‘Alî al-Murshifî: Menyodorkan Diri sebagai Syekh Tasawuf

  (14) Ahmad bin ‘Uqbah al-Hadhramî: Siapa Lebih Baik daripada Siapa?

  (15) Khâlid Muhammad Khâlid: Janganlah Putus Asa!

  (16) Abûl-‘Abbâs al-Mursî: Kaum Sufi dan Para Fukaha

  (17) Mâlik bin Dînar: Ilmu Dapat Bermanfaat dan Bermudarat

  (18) Yahyâ al-Munâwî: Husnuzan adalah Keuntungan dan Suuzan adalah Kerugian

  (19) Abû Bakr al-Shiddîq: Dokter!

  (20) ‘Utsman bin Marzûq al-Qurasyî: Jalan-Jalan Menuju Makrifat

  (21) Fâthimah al-Naisâbûriyyah: Memandang Sebab!

  (22) Khâlid Muhammad Khâlid: Perempuan adalah Separuh Masyarakat!

  (23) Al-Husain bin ‘Alî: Mengoperasikan Akal dalam Agama!

  (24) ‘Athâ’ bin Yasâr: Lembaran Malaikat Maut

  (25) Abû Yazîd al-Busthâmî: Kerinduan Bumi kepada Para Wali Allah

  (26) Khâlid Muhammad Khâlid: Iman kepada Hal Gaib!

  (27) Abû Bakr al-Shiddîq: Ujub dengan Perhiasan Dunia

  (28) Syaqîq bin Salamah: Andai Kita Menaati-Nya, Tentu Dia Mendurhakai Kita!

  (29) Abûl-‘Abbâs al-Mursî: Hasrat yang Rendah!

  (30) Jalâluddîn al-Rûmî: Dalam Hadirat Sang Haq

  (31) Khâlid Muhammad Khâlid: Sedikit dan Banyak

  (32) Ibnu ‘Athâ’illâh al-Sakandarî: Hakikat Para Wali

  (33) Abû Sa’îd bin Abûl-Khair: Kapankah Hamba Terbebas dari Berbagai Keinginannya?

  (34) Khâlid Muhammad Khâlid: Aku Tidak Mengenal Diriku

  (35) ‘Abdus-Salâm al-Hilwânî: Ruh

  (36) ‘Abdus-Salâm al-Hilwânî: Jiwa

  (37) ‘Umar bin al-Khaththâb: Andai Saja Aku adalah Sesuatu yang Terlupakan!

  (38) Abû Hâmid al-Ghazâlî: Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya adalah Fardu!

  (39) Khâlid Muhammad Khâlid: Sikap Pengecut dan Sikap Ragu!

  (40) Al-Junaid bin Muhammad: Siasatnya adalah Tidak Bersiasat!

  (41) Al-Junaid bin Muhammad: Tauhid Tertinggi

  (42) Jalâluddîn al-Rûmî: Cinta!

  (43) Muhyîddîn bin ‘Arabî: Membaca al-Fâtihah dengan Satu Nafas!

  (44) ‘Alî ‘Aql: Bagaimana Bersalawat kepada Nabi dalam Tasyahud?

  (45) Khâlid Muhammad Khâlid: Bacaan Orang Merdeka dan Bacaan Budak

  (46) ‘Alî bin Abû Thâlib: Kecintaan kepada Nabi saw.

  (47) Khâlid Muhammad Khâlid: Praanggapan dan Hawa Nafsu

  (48) Ibnu ‘Athâ’illâh al-Sakandarî: Ketika Dia Hendak Memperkenalkan Wali-Nya kepadamu!

  (49) Abûl-Qâsim Bisyr Yâsîn: Berbicara kepada Allah!

  (50) Muhriz bin Khalaf: Siapakah Orang Fakir Itu?

  (51) Sarî al-Saqathî: Orang Paling Sabar

  (52) Dzûn-Nûn al-Mishrî: Orang yang Mengutamakan Allah di atas Segala Sesuatu

  (53) Jalâluddîn al-Rûmî: Awas, Jangan Menyerah!

  (54) Al-Husain bin Manshûr al-Hallâj: Aku Datang Memenuhi Panggilan-Mu

  (55) Ibrâhîm Niyâs: “Sang Maha Pengasih [Yang] Bersemayam di atas Arasy”

  (56) Hasan Kâmil al-Malthâwî: Bukan Selain Rida

  (57) Syihâbuddîn al-Marhûmî: Gairah di Jalan Allah!

  (58) Ujaran Mereka: Perayaan Maulid Nabi Saw. adalah Perbuatan Mukmin!

  (59) Khâlid Muhammad Khâlid: Pemalsuan Kesadaran!

  (60) ‘Abdul-Fattâh al-Sîsî: Interaksi dengan Kaum Nasrani

  (61) Khâlid Muhammad Khâlid: Amal Politik!

  (62) ‘Abdullâh bin al-Mubârak: Luasnya Makrifat

  (63) Abû Dzarr al-Ghifârî: Kami Hidup sebagaimana Kamu Hidup!

  (64) Abûl-Hasan al-Syâdzilî: Melihat Para Wali Allah

  (65) ‘Abdur-Rahmân bin ‘Alî al-Saqqâf: Untuk Apakah Aku Mencintai Kehidupan?

  (66) Ujaran Mereka: Barang Siapa Menetangmu dalam Agamamu

  (67) Khâlid Muhammad Khâlid: Para Penganut Kebenaran!

  (68) Sarî al-Saqathî: Wasilah Takarub Paling Utama kepada Allah!

  (69) ‘Abdur-Rahmân bin ‘Alî al-Saqqâf: Jangan Tinggalkan Bangun Malam!

  (70) Ibnu ‘Athâ’illâh al-Sakandarî: Rahasia Cobaan dan Kemelaratan

  (71) Khâlid Muhammad Khâlid: Bersatu, Bukan Bercerai-Berai!

  (72) Hasanah al-Bashriyyah: Apakah yang Dilihat dan Diketahuinya?

  (73) Jalâluddîn al-Rûmî: Memperhatikan Isi Kalbu

  (74) Khâlid Muhammad Khâlid: Rida kepada Allah

  (75) Bunân al-Hammâl: Orang Merdeka dan Budak!

  (76) Qâsim al-Maghribi al-Fâsî: Jangan Sibuk dengan Orang yang Mengganggumu!

  (77) Dzûn-Nûn al-Mishrî: Saat yang Istimewa!

  (78) Al-Hakîm al-Tirmidzî: Orang-Orang Pilihan

  (79) Khâlid Muhammad Khâlid: Perkataan dari Emas!

  (80) ‘Abdur-Rahmân al-Jâmî: Kapan Berdoa serta Kapan Wajib Berserah Diri dan Rida?

  (81) Ahmad al-Zâhid: Jalan Ini adalah Pemberian!

  Daftar Pustaka

  Tentang Penulis

Informasi Tambahan

Dimensi 20,5 × 13 × 1,5 cm