Rp 119.000

Pesan Lewat WhatsApp
Judul Kisah-Kisah Sunnah
 

Rampai Cerita dari Rasulullah saw.

dan Pelajaran Hidup bagi Kita Hari Ini

Penulis Dr. Ahmad Umar Hasyim
ISBN 978-623-6219-08-9
Dimensi 15 × 23 cm
Halaman 483/SC/Bookpaper
Bulan terbit Oktober 2021

                                                                                                   SINOPSIS:

Kisah adalah salah satu jenis petunjuk Nabawi untuk membimbing manusia. Inilah himpunan kisah pilihan dari kitab-kitab induk hadis sahih. Sebagian menyajikan peristiwa yang terjadi pada Rasulullah saw., sebagian lagi menuturkan cerita Nabi tentang orang-orang terdahulu maupun kisah manusia kelak di akhirat.

Yang istimewa, kita tak hanya bisa menyimak hadis-hadis kisah dalam bahasa kita, tetapi kita juga dipandu seorang ulama pakar hadis untuk mengupas lapis demi lapis kandungan makna, pengertian, dan inspirasinya buat kita hari ini. Selamat menikmati rampai kisah sunnah yang sudah terbukti menuntun umat manusia dengan cahaya, petunjuk, serta keteladanan.

Layak buat renungan harian, materi pengajaran, dan bahan memperkaya batin sanak keluarga dengan cerita-cerita sarat pelajaran hidup.

* * * *

Kisah-kisah sunnah mencakup dimensi iman dan amal serta duniawi dan akhirat. Rampai kisah ini mengajak kita beramal demi kepentingan dunia seolah-olah kita akan hidup selamanya dan mengajak beramal demi kepentingan akhirat seolah-olah kita akan meninggal besok.


Daftar Isi Buku

Pengantar Cetakan Pertama—5

Pengantar Cetakan Kedua—7

Permulaan Wahyu—13

Bukti yang Adil atas Kebenaran Nubuwah—23

Pertanyaan Jibril tentang Islam, Iman, Ihsan, dan Kiamat—34

Janganlah Bebani Mereka Hal yang Tak Sanggup Mereka Tanggung—45

Pemindahan Kiblat—50

Delegasi Abdul Qais—55

Di Antara Adab Seorang Guru dan Seorang Murid Dusun, serta Pertanyaannya tentang Kiamat—66

Kedatangan Zhamam bin Tsa’labah—71

Nabi Musa a.s. dan Seorang Hamba yang Saleh—77

Contoh Gangguan Orang Musyrik kepada Rasul saw.—86

Disyariatkannya Tayamum: “Itulah Awal Berkah Kalian, Wahai Keluarga Abu Bakar!“—93

Isra’ Mi’raj—98

Perang Khaibar dan Pernikahan Rasulullah saw. dengan Sayyidah Shafiyyah—105

Disyariatkannya Azan—110

Doa Orang yang Dizalimi—117

Bacaan Tasbih, Tahmid, dan Takbir—122

Doa Ibu Juraij, Orang yang Tekun Beribadah—128

Kesabaran Abu Thalhah dan Putranya—133

Antara Salman dan Abu Darda’—138

Mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa’d bin ar-Rabi’—144

Tiga Orang di Dalam Gua—149

Menjampi Pemimpin Suku yang Disengat Kala—155

Itulah Harta yang Menguntungkan—160

Amal-Amal yang Diperhitungkan itu yang Terakhir—166

Besok Akan Aku Serahkan Bendera ini kepada Seorang yang Atas Jasanya Allah Memberikan Kemenangan—172

Hari Raji’—177

Masuk Islamnya Abu Dzar—183

Mukjizat Memancarnya Air dari Jari-Jari Rasulullah saw. —189

Jaminan Keamanan Seorang Wanita Penunggang Unta, Pundi-Pundi, dan Banyaknya Harta—194

Tamu Rasulullah saw.—200

Mukjizat Banyaknya Makanan, dan Pengaruh Syahadat Tauhid—205

Cukuplah Allah Sebagai Saksi—211

Abu Hurairah dan Jin—216

Bersama Istri-Istri Rasulullah saw.—221

 Apa yang Menghalangimu untuk Tetap Melakukan yang Aku Perintahkan Kepadamu?—228

Kisah Perdamaian Hudaibiyah—234

Agamamu Menjadi Agama yang Paling Aku Cintai—248

Malaikat Memperdengarkan Al-Qur’an—254

Kisah Ma’iz dan Wanita Ghamidiyah—260

 Kepahlawanan Dua Anak Muda dari Kaum Anshar dalam Perang Badar—266

Masuk Islamnya Zaid bin Su’nah—270

Menyuruh Anak-anaknya Membakar Jenazahnya Ketika Ia Meninggal Dunia Nanti—275

Pulanglah ke Keluargamu. Nanti Kalau Kamu Mendengar Aku Berjaya, Kembalilah Lagi Kepadaku —279

Sesungguhnya Allah Telah Mengampuni al-Kiflu—288

Aku Akan Memutuskan di Antara Kalian Berdasarkan Kitab Allah—293

Sesungguhnya Aku Memberikan kepada Orang itu dan Lainnya yang Sangat Aku Sayangi, karena Khawatir Ia Akan Dibenamkan Allah di Neraka—303

Sedekah Kalian Sudah Diterima—308

Peranan Dakwah—312

Mukjizat Memancarnya Air dari Jari-Jari Rasul—316

Jika Kamu Jujur kepada Allah, Niscaya Allah Membalas Kejujuranmu—321

Keutamaan Memenuhi Kebutuhan Kaum Muslim—326

Seorang yang Tekun Beribadah dari Kaum Bani Israil—330

Haram Hadiah untuk Para Petugas—334

Yang Dilakukan Suraqah bin Malik Saat Hijrah—338

Pelan-pelanlah, Kalian. Sesungguhnya itu Shafiyyah—343

Ajakan untuk Mengonfirmasi Berita-Berita Bersama al-Walid bin Uqbah bin al-Harits—347

Akibat Berani kepada Kedua Orangtua—352

Penduduk Setiap Negeri Memiliki Rukyat Hilal Tersendiri—356

Seorang Kusta, Botak, dan Tuna Netra yang Diuji Allah—360

Keutamaan Pemberian—366

Sunnah I’tikaf —370

Anjuran Berpuasa pada Hari-Hari Tertentu—379

Tayamumnya Amr bin al-Ash pada Malam yang Dingin—396

Kisah Hathib bin Abu Balta’ah—399

Andai Kalian Mengetahui Apa yang Aku Ketahui, Niscaya Kalian akan Sedikit Tertawa dan Banyak Menangis—404

Yang Seharusnya Dilakukan Ketika Terjadi Fenomena
Alam —409

Doa Turun Hujan dan Menolak Bahaya-bahayanya—413

Memberi Maaf Ketika Mampu Membalas—418

Dorongan untuk Bersedekah—422

Sabar Menghadapi Kematian—426

Apakah Aku Tidak Malu kepada Orang yang Malaikat Saja Malu Kepadanya—429

Ketika Rasulullah, Keluarganya, Abu Bakar, dan Umar Kelaparan—432

Kamu akan Ditanya tentang Nikmat ini—438

Kisah Masuk Islamnya Huwaithib bin Abdul Aziz r.a.—443

Bagimu yang Kamu Niati—447

Ada Saat-saatnya—450

Tawakal Rasulullah dan Perlindungan Allah kepadanya dari Gangguan Manusia—454

Guci Emas dan Perbedaan Pendapat Penjual dan Pembeli—458

Adil dalam Memberi terhadap Anak-Anak—462

Islam Memerangi Nepotisme dan Diskriminasi—469

Orang yang Bersumpah Atas Nama Allah, “Aku Tidak Akan Mengampuni Si Fulan.”—475

Bersama Nama Allah Tidak Ada Sesuatu pun yang Berat—479

Tentang Penulis—483

Informasi Tambahan

Berat 504 gram
Dimensi 23 × 15 × 3 cm