Rp 85.000

Pesan Lewat WhatsApp

Judul                        : Riwayat Auliya

Penulis                     : Muhammad Khalid Tsabit

ISBN                         :978-623-6219-49-2

Dimensi                   : 13 x 20,5 cm

Halaman                 : 328 hlm/SC/Bookpaper

Bulan Terbit            : Maret 2023

Harga                       : Rp 100.000

Sinopsis

Seri Auliya’ kali ini memuat 87 petuah dari 50 tokoh sufi klasik dan modern. Dari mereka, kita dapat memetik berbagai wawasan dan kearifan paling berharga dalam kehidupan.  Seorang ulama fiqih terkemuka Ibn Hajar al-Haitami mengakui,  “Tidak ada yang lebih sering membuat seorang hamba beribadah ikhlas semata kepada Allah melebihi “bernaung” (tahajjub)—untuk berguru ilmu dan amal—kepada para kekasih Allah.”

Dalam sejarah, para tokoh sufi juga dikenal paling banyak menghadapi berbagai keadaan bahaya yang mengancam umat serta paling depan membela berbagai urusan kehidupan dan orang-orang hidup. Maka di buku ini tak sedikit diuangkap kisah keteladanan mereka. Seorang waliyullah dari Baghdad  Bisyr bin Harits berpesan: “Cukuplah sebagai peringatan bagimu bahwa orang-orang yang sudah dalam kubur pun mampu menghidupkan kalbu dengan mengenang mereka. Sebaliknya, orang-orang yang masih hidup malah dapat mengeraskan hati dengan (hanya) memandang mereka.”

                                                                                        Lantunkanlah kisah orang-orang saleh

                                                                               Ukirlah nama mereka di hati dan sebut-sebutlah

                                                                                    Mengenang mereka kan turunkan rahmah

                                                                                   Hadiri majelis mereka, kau pun raih berkah


Daftar Isi Buku

1    Shâlih al-Dimasyqî                                                                      

Perbanyaklah Syukur kepada Allah Taala

2    Khâlid Muhammad Khâlid                                                         

Kebohongan itu Mutlak Merusak!

3    Khâlid Muhammad Khâlid                                                         

Keutamaan Tasawuf

4    Abû Ishâq al-Nahrajûrî                                                               

Orang yang Meminta Pertolongan kepada Selain Allah

5    Ma‘rûf al-Karkhî                                                                           

Siapa yang Membaca Setiap Hari Sepuluh Kali

6    Salah Seorang Arif                                                                       

Kenikmatan Kalbu

7    Ahmad Ridhâ Khân al-Barîlwî                                                  

Para Pemakmur Bumi

8    Abû Sa’îd bin Abûl-Khair                                                            

Wirid Apakah Ini?

9    Al-Husain bin Manshûr al-Hallâj                                              

Hidup Tanpa Diri

10 Sahl bin ‘Abdullâh al-Tustarî                                                    

Tidak Ada Pegobatan Selain Ini!

11 Hâtim al-Ashamm                                                                        

Bertemanlah dengan Hikayat Orang-Orang Saleh!

12 Ibnu ‘Athâ’illâh al-Sakandarî                                                    

Seorang Wali di Waktu-Waktu Kegelapan

13 Abûl-Husain al-Nûrî                                                                     

Hasrat

14 Khâlid Muhammad Khâlid                                                         

Apakah Ilmu Mewariskan Agama?

15 Khâlid Muhammad Khâlid                                                         

Agama dan Ilmu Pengetahuan

16 Jalâluddîn al-Rûmî                                                                      

Ubahlah Dirimu Lebih Dahulu

17 Abû Yazîd al-Busthâmî                                                               

Perhiasan yang Allah Pakaikan kepada Para Wali-Nya

18 Abû Hanîfah al-Nu’mân                                                              

Dengan Sebab Apakah Allah Mengampunimu?

19 Khâlid Muhammad Khâlid                                                         

Amal Orang-Orang Tulus

20 Ahmad Ridhwân                                                                           

Jadilah untuk Allah, Bukan untuk Pamrih Dirimu!

21 Khâlid Muhammad Khâlid                                                         

Islam adalah Agama Keadilan

22 Ahmad bin ‘Ajîbah                                                                       

Bila Sang Haq Yang Mahatinggi Menjanjikanmu Sesuatu

23 Khâlid Muhammad Khâlid                                                         

Di Balik Setiap Orang Besar Terdapat Tumpukan Besar Kitab

24 Abû Ahmad al-Andalusî                                                              

Menapak Makrifat

25 Salâmah al-‘Azâmî                                                                       

Dunia dan Agama

26 Khâlid Muhammad Khâlid:                                                        

Mengapa Berbagai Kesusahan Dunia Semakin Besar?

27 Abûl-Husain al-Nûrî                                                                     

Tasawuf adalah Akhlak

28 Yahyâ bin Mu’âdz                                                                         

Wahai Ulama Buruk!

29 Khâlid Muhammad Khâlid                                                         

Demi Kebenaran, Biarlah Terjadi Apa yang Terjadi!

30 Khâlid Muhammad Khâlid                                                         

Kediktatoran

31 Khâlid Muhammad Khâlid                                                         

Kebersamaan dengan Orang-orang Saleh

32 Al-Husain bin Manshûr al-Hallâj                                              

Antara Shahwu dan Ishthilam

33 Bisyr al-Hâfî                                                                                   

Melawan Nafsu

34 Sulaimân al-Dîbalî                                                                       

Pesan tentang Hewan

35 ‘Abdul-Qâdir al-Naqqâd                                                             

Apakah Wali Bermaksiat?

36 Abû Sa’îd bin Abûl-Khair                                                            

Api Cinta

37 Bisyr al-Hâfî                                                                                   

Orang yang Meninggalkan Keadaannya dan Masuk dalam Keadaan Orang Lain

38 Zakariyyâ al-Anshârî                                                                   

Paling Sengsaralah Orang yang Menyerang Kehormatan

Para Wali

39 Muhammad Abû Khalîl                                                               

Dia Mengambil untuk Memberi

40 Khâlid Muhammad Khâlid                                                         

Pemalsuan dalam Kehidupan Kita!

41 Al-Junaid bin Muhammad                                                         

Hakikat Keperwiraan

42 Hasan Kâmil al-Malthâwî                                                           

Urgensi Guru Murabbi

43 Ma‘rûf al-Karkhî                                                                           

Mengharap Doa Muslim

44 Abû Bakr al-Wâsithî                                                                     

Kalbu Hamba Bertauhid

45 Wahb bin Munabbih                                                                    

Sikap Wali Allah dalam Susah dan Senang

46 Abûl-‘Abbâs al-Maltsam                                                             

Bagaimanakan Para Wali Menjadi Wali?

47 Khâlid Muhammad Khâlid:                                                        

Jadilah Teman Terbaik!

48 ‘Alî Wafâ                                                                                          

Taat dan Khidmat kepada Guru

49 Ibnu ‘Athâ’illâh al-Sakandarî                                                    

Orang yang Berserah Diri kepada Allah!

50 Abû Ishâq al-Jibniyânî                                                                

Upah Kerja

51 Khâlid Muhammad Khâlid                                                         

Cara Mengambil Faedah dari Membaca

52 Muhyîddîn bin ‘Arabî                                                                  

Bila Kerusakan Merajalela!

53 Khâlid Muhammad Khâlid                                                         

Islam dan Peradaban

54 Ibnu ‘Athâ’illâh al-Sakandarî                                                    

Pencari-Dunia yang Terpuji

55 Abû ‘Alî al-Fârmadî al-Thûsî:                                                    

Ketertarikan kepada Guru Murabbi

56 Abûl-Husain bin Bannân                                                            

Di Antara Cabang-Cabang Mahabah

57 Salmân al-Fârisî                                                                           

Ambillah Ilmu yang Bermanfaat untukmu!

58 Ujaran Para Sufi                                                                           

Penoleh Tidak Akan Sampai

59 Abûl-‘Abbâs al-Mursî                                                                   

Kemuliaan Sejati

60 Abû Hâmid al-Ghazâlî                                                                 

Perbaikilah Dirimu Dahulu

61 Al-Husain bin Manshûr al-Hallâj                                              

Bahaya Pandangan!

62 Ahmad al-Rifâ’î                                                                             

Manfaat Apakah yang Kauharap dari Manusia?!

63 Al-Husain bin Manshûr al-Hallâj                                              

Agama Orang Tersalib!

64 Al-Husain bin Manshûr al-Hallâj                                              

Tauhid!

65 ‘Umar bin ‘Abdul-‘Azîz                                                                

Obat Keresahan Rezeki

66 Khâlid Muhammad Khâlid                                                         

Jangan Remehkan Pekerjaanmu Macam Apa Pun

67 Abû Hâsyim al-Shûfî                                                                    

Didiklah Dirimu Sendiri Dahulu!

68 Abû Sa’îd bin Abûl-Khair                                                            

Pekerjaan Para Wali

69 ‘Alî Zainal-‘Âbidîn                                                                        

Di Hadapan Allah

70 Khâlid Muhammad Khâlid                                                         

Tinggalkanlah Kedudukan Agung dan Ketenaran untuk Orang-Orang Dungu

71 Yûsuf bin Asbâth                                                                          

Zuhud Kaum Khawas

72 ‘Utsmân al-Haththâb                                                                  

Tentara Al-Quran

73 Khâlid Muhammad Khâlid                                                         

Berpegang pada Kebenaran dan Berbekal dengan Kebenaran

74 Dâwûd bin Mâkhlâ                                                                       

Lahir dan Batin Ilmu

75 Ujaran Para Sufi                                                                           

Jalan Menuju Allah Itu Sebanyak Napas Makhluk-Nya

76 Ibrâhîm al-Ja’barî                                                                        

Kesadaran Diri

77 Syaqîq al-Balkhî                                                                           

Memuliakan Tamu

78 Abûl-Hasan al-Syâdzilî                                                               

Ilmu dan Amal yang Cukup Bagimu

79 Al-Hasan al-Bashrî                                                                       

Sibuk dengan Aib Diri Sendiri!

80 Khâlid Muhammad Khâlid                                                         

Hak Bangsa adalah Bagian dari Hak Allah

81 Khâlid Muhammad Khâlid                                                         

Jangan Meminta Ganjaran atas Keutamaan!

82 Abû Sa’îd bin Abûl-Khair                                                            

Bersibuk dengan Penunjuk Jalan Setelah Sampai

83 Muhammad Yûnus al-Wardânî                                                 

Pada Masa-Masa Fitnah

84 Abûl-Hasan al-Syâdzilî                                                               

Faedah Taat dan Maksiat

85 ‘Alî al-Badawî al-Syâdzilî                                                           

Jangan Sibukkan Dirimu dengan Aib Orang Lain!

86 Khâlid Muhammad Khâlid                                                         

Ria

87 Khâlid Muhammad Khâlid                                                         

Rahmat Tuhan Kita

Referensi Terpenting                                                                        

Tentang Penulis

Informasi Tambahan

Berat 300 gram
Dimensi 20,5 × 13 × 2,5 cm